top of page
Path 53.png

Franchise

Gundaplan en franchising

De kracht van ons systeem is te danken aan onze franchisenemers die, in hun Teken- of Studie-bureau voor renovatiess, bijdragen aan het succes van Gundaplan.

In België worden alle Gundaplan Teken- of Studie-bureau voor renovatiess uitgebaat  door zelfstandige ondernemers (franchisenemers).
Wij zijn van mening dat een sterk partnerschap tussen franchisenemers, het bedrijf en de service verleners één van de belangrijkste factoren uitmaakt van ons succes en ons franchisesysteem.

 

De relatie tussen Gundaplan en haar franchisenemers is gestoeld op wederzijds vertrouwen en professionalisme, maar betreft vooral een persoonlijke relatie. De franchisenemer is lokaal verankerd, en wordt vanaf de eerste dag bijgestaan door het hoofdkantoor van Gundaplan België dat haar expertise ter beschikking stelt en de franchisenemer op elk vlak ondersteunt (operationeel, producten, lokale marketing...).

 

De kandidaat-franchisenemers krijgen een intensieve opleiding waarbij ze theoretisch, maar vooral praktisch begeleid worden. Een franchisenemer bij Gundaplan leeft en werkt dagelijks met zijn team op het ritme van het bruisende leven in zijn Teken- of Studie-bureau voor renovaties(s). Alleen zo kan hij met zijn team dagelijks de kwaliteit en de service leveren die eigen zijn aan Gundaplan.

Kortom, hij is de leider van een gemotiveerd en ondernemend team dat de expertise en de kracht van het merk ten volle benut.

 

Is er een bijzonder profiel nodig om franchisenemer te worden?

Bij Gundaplan bestaat er geen typeprofiel. Wij zoeken ervaren ondernemers, nauwkeurige leiders die alle aspecten van het goed functioneren van een onderneming en de uitbatingstechnieken van een Gundaplan Teken- of Studie-bureau voor renovaties goed onder de knie hebben. Gundaplan is ervan overtuigd dat de sterkte van het merk vooral te danken is aan de diversiteit van alle spelers.. ongeacht opleiding of afgelegd parcours.

Een franchisenemer worden, dat is…

… vooral het enthousiasme hebben om een ondernemingsproject tot een goed einde te brengen. Zin voor initiatief, dynamisme, zin om elke dag op het terrein betrokken te zijn, zin voor klantenservice en teamwork, dat zijn de eigenschappen die jouw project overtuigend moeten uitademen. De bedrijfscultuur van Gundaplan is gebaseerd op dezelfde waarden.

… maar ook mobiel zijn: bereid om zich te begeven naar de regio's waar we nieuwe franchisenemers nodig hebben

… actief zijn op lokaal niveau. Vandaag ontwikkelt Gundaplan zich alle  regio’s  waar er intensief gerenoveerd wordt. Dit houdt een deelname aan het plaatselijke leven in. De franchisenemers worden ambassadeurs van Gundaplan die regelmatig relaties onderhouden met de vertegenwoordigers van de lokale overheden en het plaatselijk verenigingsleven.

… aanwezig zijn op het terrein. Een Gundaplan Teken- of Studie-bureau voor renovaties beheren vraagt een constante aanwezigheid op het terrein. Je werkt actief mee in het Teken- of Studie-bureau voor renovaties en ondersteunt je team. Samen ontwikkelen jullie de business en staan jullie ten dienst van de klanten.

…100% toegewijd zijn aan zijn Gundaplan Teken- of Studie-bureau voor renovaties.  Een franchisenemer zijn, dat betekent een contractuele relatie van 20 jaar met Gundaplan aangaan, waarbij elke andere beroepsactiviteit uitgesloten is. De franchisenemer moet bereid zijn zich voltijds te wijden aan het actieve management van zijn Teken- of Studie-bureau voor renovaties(s).  

 

De eigenschappen van een franchisenemer van Gundaplan omvatten onder meer :

  • Ondernemende geest

  • Onberispelijke integriteit

  • Klantgerichte aanpak

  • Menselijke en interpersoonlijke kwaliteiten

  • Sterke leiderschapsvaardigheden

  • Sterk financieel inzicht

  • Zin voor initiatief

  • Sterke communicatieve vaardigheden

  • Succesvolle voorafgaande beroepservaring

  • Woonachtig zijn in België

En bovenal: gepassioneerd zijn door het merk Gundaplan

De noodzakelijke financiële middelen

De investering voor de uitbating van een Gundaplan Teken- of Studie-bureau voor renovaties hangt sterk af van verschillende factoren en naar gelang het een investering in een nieuwe vestiging of een overname van een bestaand Teken- of Studie-bureau voor renovaties betreft. Deze investering moet worden gefinancierd met ten minste 25% persoonlijke, niet-geleende fondsen. Het resterende bedrag kan extern worden gefinancierd via een banklening. Gemiddeld bedraagt deze persoonlijke inbreng  tussen de 25.000€ en 35.000€.

 

Selectieprocedure en opleiding

We zijn op zoek naar ondernemers  die gemotiveerd zijn om een langdurige samenwerking aan te gaan: elk franchisecontract heeft namelijk telkens een looptijd van maximaal 20 jaar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de selectie en rekrutering van onze partners nauwkeurig en rigoureus uitgevoerd wordt.

Als eerste stap na het verkrijgen van de aanvraag wordt de kandidaat uitgenodigd voor een reeks interviews met de verantwoordelijke “Franchising” en het management van Gundaplan België.

 

Opdat zowel Gundaplan als de kandidaat-franchisenemer zich ervan kunnen vergewissen dat ze de juiste keuze hebben gemaakt, volgt er een “On-the-Job-Experience”, een ervaring van 5 dagen op de werkvloer van een Gundaplan Teken- of Studie-bureau voor renovaties. Wanneer beide partijen nog steeds overtuigd zijn van hun beslissing, kan het opleidingsproces daarna voltijds worden verdergezet in het Teken- of Studie-bureau voor renovaties.

De totale duur van het opleidingsprogramma neemt ongeveer 1 à 2 maanden in beslag


Theoretische sessies vervolledigen dit leerproces. Deze sessies vinden plaats in de opleidingscentra van Gundaplan in op het hoofdkantoor van Gundaplan België.

Met deze praktische en theoretische opleiding krijgen de kandidaten een algemeen beeld van hun toekomstige verantwoordelijkheden. De opleiding berust op een permanent delen van ervaringen en kennis.

Als de opleidingscyclus met succes wordt voltooid, dan is de franchisenemer klaar om de uitbating van een Gundaplan Teken- of Studie-bureau voor renovaties over te nemen, afhankelijk van de bestaande mogelijkheden van dat moment.

Inschrijving

Geïnteresseerd in deze boeiende uitdaging?
Stuur  jouw kandidatuur naar het volgende adres: Info@gundaplan.

Screenshot 2021-09-08 at 10_edited.png
bottom of page